OM GARTNERPARKEN

På gartnerparken.dk kan du følge med i, hvad der sker i bebyggelsen.

Du kan læse referater fra grundejerforeningens generalforsamlinger, og vigtige datoer for fællesarrangementer samt møder annonceres også her.

Bestyrelse

Kalender – vigtige datoer

Referater

Vedtægter og deklarationer 

Gartnerparken i Høje Taastrup Kommune er opført i årene 1967 og 1968 og består af 27 rækkehuse fordelt på 3 rækker. Husene blev opført på et areal, hvor der i en årrække havde været gartneri. Visse steder kan der i jorden stadig findes fundamentrester efter drivhusene. F.eks. i tredje række.

Husene blev opført med cirka en række om året, og de første beboere flyttede ind i 1967. Den stiftende generalforsamling blev afholdt i 1969 af sælgers advokat, og samtlige beboere er forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen og overholde dens vedtægter.

For området gælder der seks tinglyste deklarationer og en byplanvedtægt samt beslutninger taget på grundejerforeningens generalforsamlinger.